Wądołowski, M. (1). Postindustrialna tożsamość śląskiego miasta na przykładzie Siemianowic Śląskich. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (11), 81-94. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8135