Czywilis, D., & Niebylski, M. (1). Role of think tanks in context of public policies in Poland: casus of energy policy. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (11), 121-133. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8138