Różowicz, K. (1). Zielone zamówienia publiczne: instrument wspierania zrównoważonego rozwoju miast. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (11), 147-160. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8140