Goworek, K. (1). Elementy demokracji deliberacyjnej jako sposób na zwiększenie partycypacji obywateli w polskim życiu publicznym. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (11), 161-178. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8141