Mielcarek, J. (2018). Wybrane konflikty na scenie politycznej Polski w latach 1989-2014. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (12), 47-64. https://doi.org/10.14746/r.2015.3.