Jasiński, A. M. (2018). Tolerancja jako fundament europejskiej tożsamości. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (12), 149-164. https://doi.org/10.14746/r.2015.10.