Domańska, M. (2018). Personalizacja polityki na poziomie lokalnym - badania w gminie Słubice. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (12), 201-218. https://doi.org/10.14746/r.2015.13.