Kusa, N. (1). Wystarczająco dobry układ polityczny. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (11), 7-8. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8162