Skuczyński, M. (2018). Działania Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz dekolonizacji i pokoju w Saharze Zachodniej. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (13), 139-150. https://doi.org/10.14746/r.2016.1.10