Puto, K. (1). Siebie samych się boicie! Polska w kinie niemieckim po 1989 roku. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (10). Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8581