Szkudlarek, M. (1). Od Atatürka do Erdoğana – ewolucja roli religii w Turcji w okresie rządów AKP. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (9). Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8599