Scheffs, Łukasz. (2018). Lider polityczny w totalitarnym i demokratycznym systemie politycznym. Pozorna opozycja?. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (2), 131-140. https://doi.org/10.14746/r.2010.2.11