Skobrtal, M. (2018). "Modlitwa dla Marty" - pieśń dwóch rewolucji. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (2), 183-188. https://doi.org/10.14746/r.2010.2.15