Zobeniak, M. (2018). Polityczny islam, świecka opozycja?. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (2), 169-182. https://doi.org/10.14746/r.2010.2.14