Kaczmarek, P. (2018). Opozycja w Chinach. Wczoraj, dzis i jutro. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (2), 155-167. https://doi.org/10.14746/r.2010.2.13