Jaskulski, A. (2018). Fikcyjny Traktat Lizboński. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (1), 41-52. https://doi.org/10.14746/r.2010.1.3