Banaszak, M. (2018). Traktat Lizboński a wspólnotowe wartości europejskie. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (1), 249-264. https://doi.org/10.14746/r.2010.1.16