Wysocka, M. (2018). Kobieta kryzysem brzemienna. Sytuacja kobiet na i poza rynkiem pracy w dobie kryzysu demograficznego. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (1), 265-279. https://doi.org/10.14746/r.2010.1.17