Duda, K. (2018). E-voting jako forma demokracji bezpośredniej. Dotychczasowe doświadczenia i ich konsekwencje. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (4), 159-167. https://doi.org/10.14746/r.2011.4.14