Sopalski, P. (2018). Telewizja w kampanii wyborczej – wybrane aspekty. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (4), 125-131. https://doi.org/10.14746/r.2011.4.11