Grzesiński, D. (2018). Język wypowiedzi publicznych Donalda Tuska w latach 2005-2007. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (3), 113-125. https://doi.org/10.14746/r.2011.3.07