Biały, F., & Jastrzębska, J. (1). Polityczność w literaturze i polityczność literatury. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (8). Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8804