Szkudlarek, K. (1). Polek (R)ewolucje. Dyskurs feministyczny w Polsce po 1989 roku. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (8). Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8807