Ksenicz, I. (1). Konflikt polsko-ukraiński 1943–1947 w polskiej historiografii i debacie politycznej. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (7). Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8819