Jędrzejczak, P. (2018). Opozycyjnie o polskich mediach publicznych. Analiza publicystyki Jacka Żakowskiego (2005-2010). Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (3), 99-112. https://doi.org/10.14746/r.2011.3.06