Jancz, J. (2018). Zygmunt Bauman o podróżach w zmieniającym świecie. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (5), 173-176. https://doi.org/10.14746/r.2012.5.11