Jastrzębska, J. (2018). Komunizm znów stoi u bram. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (5), 177-181. https://doi.org/10.14746/r.2012.5.12