Ziemborska, L. (2018). Spory w relacjach transatlantyckich. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (5), 75-90. https://doi.org/10.14746/r.2012.5.5