Szcześniak, P. (2018). Struktura i determinanty bezrobocia w krajach rozwijających się. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (5), 125-140. https://doi.org/10.14746/r.2012.5.8