CHOJNOWSKA , K.; SOKOLSKI, M. Ewolucja makiawelizmu jako konstruktu teoretycznego. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, n. 22, p. 141-156, 15 grudz. 2020.