JANKIEWICZ, Z.; RADZIOCH, J. Badanie poziomu makiawelizmu u osób w wieku 18–24 lata z zastosowaniem kwestionariusza Mach IV1. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, n. 22, p. 157-170, 15 grudz. 2020.