JANCZ, J. Miasto atraktycjne – miastem konkurencyjnym. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, n. 11, p. 39-51, 11.