CZYWILIS, D.; NIEBYLSKI, M. Role of think tanks in context of public policies in Poland: casus of energy policy. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, n. 11, p. 121-133, 11.