RÓŻOWICZ, K. Zielone zamówienia publiczne: instrument wspierania zrównoważonego rozwoju miast. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, n. 11, p. 147-160, 11.