GOWOREK, K. Elementy demokracji deliberacyjnej jako sposób na zwiększenie partycypacji obywateli w polskim życiu publicznym. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, n. 11, p. 161-178, 11.