KUSA, N. Wystarczająco dobry układ polityczny. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, n. 11, p. 7-8, 11.