KORYCKI, K. Spór między partiami politycznymi dotyczący metody podziału mandatów podczas prac nad projektem Kodeksu wyborczego. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, n. 13, p. 61-80, 31 paź. 2018.