SKUCZYŃSKI, M. Działania Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz dekolonizacji i pokoju w Saharze Zachodniej. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, n. 13, p. 139-150, 31 paź. 2018.