WĄDOŁOWSKI, M. Śląskość „dwóch prędkości” – strona internetowa a przekaz polityczny wybranych organizacji regionalnych na Górnym Śląsku. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, n. 14, p. 164-176, 11.