PUTO, K. Siebie samych się boicie! Polska w kinie niemieckim po 1989 roku. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, n. 10, 11.