OZIMEK, M. Reżyserka jako zawód urojony, czyli o podwójnej polityczności polskiego kina młodego pokolenia tworzonego przez kobiety. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, n. 10, 11.