SZKUDLAREK, M. Wydarzenia w Syrii i na Ukrainie jako przykład niepowodzenia współczesnych społecznych ruchów protestu. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, n. 10, 11.