SZKUDLAREK, M. Od Atatürka do Erdoğana – ewolucja roli religii w Turcji w okresie rządów AKP. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, n. 9, 11.