SCHEFFS, ŁUKASZ. Lider polityczny w totalitarnym i demokratycznym systemie politycznym. Pozorna opozycja?. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, n. 2, p. 131-140, 31 paź. 2018.