BANASZAK, M. Traktat Lizboński a wspólnotowe wartości europejskie. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, n. 1, p. 249-264, 31 paź. 2018.