DUDA, K. E-voting jako forma demokracji bezpośredniej. Dotychczasowe doświadczenia i ich konsekwencje. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, n. 4, p. 159-167, 31 paź. 2018.