SOPALSKI, P. Telewizja w kampanii wyborczej – wybrane aspekty. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, n. 4, p. 125-131, 31 paź. 2018.