KAMPROWSKI, R. Miejsce i rola kobiety w rodzinie na przestrzeni wieków. Od Antyku po I wojnę światową. Zarys problematyki. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, n. 4, p. 33-41, 31 paź. 2018.