BIAŁY, F.; JASTRZĘBSKA, J. Polityczność w literaturze i polityczność literatury. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, n. 8, 11.