SZKUDLAREK, K. Polek (R)ewolucje. Dyskurs feministyczny w Polsce po 1989 roku. Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, n. 8, 11.